Medlemskap/Becoming a member

For å bli medlem av SSF og låne kajakkutstyr, er kravet NPF grunnkurs hav fra våttkortstigen eller tilsvarende kurs fra andre land.

Medlemskapet koster 400 kr per sesong og i tillegg kommer et depositum på 100 kr for nøkkelkortet. Utstyret kan man låne fritt i sesongen, så sant det ikke skal brukes til kursvirksomhet.

Vil du betale kontant, kan det gjøres i SSF sitt naust i Sjøområdet torsdager kl. 19.00. Da kan vi også skrive ut nøkkelkort til deg. Du kan overføre til kontoen vår her: 47785561259. Fra internasjonal bankkonto: IBAN: NO93 4778 5561 259  –  BIC: SNOWNO22 Etter at du har overført, må du sende en mail med opplysninger om hva du har betalt for, navnet ditt og kontaktinfo til svalbardseil@gmail.com.

Alle nye medlemmer skal fylle ut og signere et skjema. Dette gjøres også på klubbhuset torsdager kl. 19.00.

—–

To become a member and borrow kayak equipment, the requirement is NPF basic course from the wetcard ladder or equivalent coursing from other countries.

The membership fee costs 400 NOK and there is a deposit of 100 NOK for the key card.

To pay for the membership and to get a key card, you can come down to the club house on Thursday evenings at 19.00. You can also transfer money to SSF’s bank account:

From Norway: 47785561259

International: IBAN: NO93 4778 5561 259  –  BIC address: SNOWNO22

If you chose to transfer the amount, please send an e-mail with the confirmation of the payment, your name and contact information to svalbardseil@gmail.com.

All new member have to fill out a safety/experience sheet for us, this can be done on Thursday evenings as well.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: