Archive for May, 2015

Årsmøte 28.5.15, kl 19 på SSF / Annual meeting 28.5.15, 7 pm

27 May 2015

Heiya, da starter en ny sesong snart, og derfor skal vi holder årsmøte nå på torsdag kl 19 på SSF hytta i sjøområdet. Kom, betal avgift og få nøkkelkort!

Hei, new season starting up, and therefore we gonna have our annual meeting this thursday at 7 pm at SSF localities. Come by, pay membership and get your keycard for this season!

Agenda:

– Økonomi
– Kursplan 2015
– Camp Svalbard
– Ungdomsmedlemskap
– Valg av nytt styre
– Eventuelt

Vi serverer kaffe og kake.
Velkommen!

Advertisements